Spacious View:香港樓價跌緊,下年仲有機會跌兩成!!

香港樓價跌緊,下年仲有機會跌兩成!!

香港打工仔係咪終於有機會圓上車夢?最近好多市場分析都話香港樓價下年會跌,根據交銀國際控股分析師Alfred Lau,香港樓價隨時有機會跌兩成!!其他樓市專家嘅預測就比較保守,摩根士丹利就話未來三年香港樓價有機會跌百分之五至十。香港樓價跌好似講左好耐,不過近排樓市出現幾個訊號,代表我地終於有可能上車買樓!想知有邊幾個訊號?等SPACIOUS話你知啦!

 

恒生物業價格指數錄得一成半跌

hong-kong-stocks

中原地產價格指數八月創記錄新高,但最近一個季度嘅恒生物業價格指數錄得一成半下跌,自從98年樓市泡沫爆都未試過跌得咁低。股市跌得咁多,個個都覺得呢個因素會令到香港樓價隨時大跌。

香港零售業租金大跌

hong-kong-russell-street

羅素街嘅租金竟然都會跌12%?!銅鑼灣羅素街一向係全球舖租租金最高,但最近被紐約第五大道取代左地位。銅鑼灣零售業租金下跌止外,中環嘅零售商舖租金都跌左3%。

 

香港買家寧願投資海外物業

overseas-property-investment

香港樓宇供應一向都好充足,但需求就越來越少。根據CNBC,由於香港樓價走勢唔穩定,啲高資產值投資者寧願投資去樓價較穩定嘅海外地產市場,以便減低投資風險!

想留意下香港樓價下跌趨勢?去SPACIOUS網站睇睇啦!只要去我地嘅香港售盤頁面,再揀返”一月內價格變化”嘅搜尋過濾器,就可以睇邊幾個地區跌緊!

 

 

spacious logo
Website: http://www.spacious.hk/zh-tw
Blog: http://www.spacious.hk/zh-tw/blog
Facebook: https://www.facebook.com/spacioushome

以上提供資訊僅供參考,不應視為任何投資之建議或邀請,投資涉及風險,應先考慮個人因素,如有疑問請諮詢專業意見。
%d bloggers like this: