Spacious View:香港五大最貴住宅,周星馳有份參與其中一個屋苑項目!

香港樓價升到天咁高,大家都心知肚明,但有史以來最貴的住宅,你估唔估到幾多錢呢?俾個提示你,全部都喺半山區㗎~

*以實用面積呎價計算

 

1. 十號屋 - 天比高 10 普樂道
¤Ñ¤ñ°ª
面積為5,989平方呎,成交價港幣8億元,於2011年5月售$133,578/ 平方呎。十號屋為山頂豪宅中景觀最佳,據傳聞周星馳曾有參與該屋苑項目,令此普樂道住宅成為本港知名度最高的樓宇項目。

 

2. D座31白加道
rsz_peak2
白加道為來往山頂纜車白加道站至山腰山頂道40號摘星閣鄰近之間,為純民居的高尚住宅區。白加道31號為華置發展樓盤,D座為該項目4幢洋房中面積最大。面積為3,319平方呎,成交價港幣4億元,於2013年2月售$126,544/ 平方呎,成為全港洋房呎價第二高。

 

3. 歌賦山道3號
rsz_peak3
歌賦山道曾永被名人羅建生、馬道立、李澤楷等聚居。歌賦山道3號面積為5,145平方呎,成交價港幣6.5億元,於2012年11月售$126,336/ 平方呎。買家為內地人士邢我健,繳付印花稅相等於9,750萬元。

 

4. 6號洋房 - 加列山道12號
rsz_peak4
環繞奇力山而建,最貴的1號屋挑戰全球呎價新高,呎價高見17.57萬元。而6號洋房更於2015年2月以5.06億元成交,面積為4,241平方呎,每呎售$119,311。

 

5. 7號洋房 - 加列山道12號
rsz_peak5
7號洋房更於2015年1月以4.92億元成交,面積為4,327平方呎,每呎售$113,633。為南豐旗下的加列山道7及9號,將建3座洋房及1幢分層豪宅,正在興建中,惟發展商暫仍未有透露會作出售或保留作收租之用。

 

1. 所有面積為實用面積,所有呎價以實用面積進行計算
2. 所有資料僅供參考作用,資料未必準確
3. 資料來源: 信報、南早中文、南華早報、The Standard、差餉物業估價處
4. 所有照片只供參考,照片未必反映該物業實況

 

spacious logo
Website: http://www.spacious.hk/zh-tw
Blog: http://www.spacious.hk/zh-tw/blog
Facebook: https://www.facebook.com/spacioushome

以上提供資訊僅供參考,不應視為任何投資之建議或邀請,投資涉及風險,應先考慮個人因素,如有疑問請諮詢專業意見。
%d bloggers like this: