A股攻略:鬥長命策略

西方作者西格爾有本書叫《投資者的未來》,內容大概係叫人買有怎定業務而且年年派息的股票,投資者買入後將每年派息再投資,十幾廿年後所有回報比周期股或者增長股更多。

這種投資方式對香港市場唔係好多人受落,因為香港人出名無耐性,升跌少少已經好敏感,唔上唔落更加坐立不安,唔買唔賣更擔心會變不動戶!

另外就係香港股票市場難以用股息再投資,一來很少公司接受以股代息,二來很多公司的入場費高昂,以股代息換來很多碎股難以管理,不過自從滬港通之後,用股息再投資就多了很多選擇。

國內股票全部以100股一手,即是說幾蚊的股票,幾百蚊就可以入場,呢個數目,莫講話買幾萬蚊股票就有能力收到呢個股息,甚至平時用剩的散紙,都可能揍夠此數,只要每個月買少少,累積下來都可以很多。

現時有個別股票行買滬港通是免佣的,連手續費都慳埋。

 

作者網誌:http://www.ccomentary.com

投資者的未來

以上提供資訊僅供參考,不應視為任何投資之建議或邀請,投資涉及風險,應先考慮個人因素,如有疑問請諮詢專業意見。
%d bloggers like this: